Αναρτήσεις

ασυμβιβαστα δικαστων

Δεν είναι επιτρεπτή κατά το άρθρο 89 του  Συντάγματος, η συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε έργα  ή απασχολήσεις άσχετες με το δικαστικό λειτούργημα
Δεν είναι επιτρεπτή κατά το... by ANTONIS P.ARGYROS on Scribd

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Η ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ψηφος  των  Ελληνων Εξωτερικου  κατά το Σύνταγμα by ANTONIS P.ARGYROS on Scribd

12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944 ΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Εικόνα
12  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944  ΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

43 ΧΡΟΝΙΑ

Εικόνα

Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ, ΤΟ ΠΡΟΟΪΜΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η «ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ»

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ