Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου λόγω πλημμυρικού φαινομένου Μάνδρα Αττικής

  Αστική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου λόγω πλημμυρικού φαινομένου στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής στις 15.11.2017 21/11/2023 Πρόεδρος: Ελένη Αγγέλη, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγητής: Ερατώ Ρεσσοπούλου, Πάρεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. (κατά το χρόνο συζήτησης της υπόθεσης) Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του εναγόμενου Δήμου διότι δεν αποδίδονται στα όργανά του συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους – Κρίση ότι, εφόσον ο θάνατος του συγγενούς των εναγόντων έλαβε χώρα στο ορεινό τμήμα του χειμάρρου Σούρες και συγκεκριμένα στο ύψος του 33ου χιλιόμετρου της Π.Ε.Ο.Ε.Θ., δεν στοιχειοθετείται αποζημιωτική ευθύνη των εναγομένων, κατ’ άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., από την καθυστέρηση ολοκλήρωσης των αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή, προεχόντως, ελλείψει αιτιώδους συνδέσμου με τον θάνατό του. Περαιτέρω, δεν στοιχειοθετείται, εν προκειμένω, παρανομία της εναγομένης Περιφέρειας Αττικής, τα αρμόδια όργανα της οποίας πραγματοποιούσαν αστυνόμ
Πρόσφατες αναρτήσεις

χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης -θάνατος κατά την πλημμύρα

  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης Α 2817/2023 (Τμήμα 14ο Τριμελές) Προεδρεύων: Αναστάσιος Σάββας, Εφέτης Δ.Δ. Εισηγήτρια: Αναστασία Τζόλα, Εφέτης Δ.Δ.     Έφεση του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού κατά οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η αγωγή των ήδη εφεσιβλήτων και αναγνωρίσθηκε η υποχρέωση του εκκαλούντος Δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου να τους καταβάλει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από το θάνατο της οικείας τους κατά την πλημμύρα που εκδηλώθηκε στις 22.10.2015 εντός της διοικητικής περιφέρειας του εκκαλούντος Δήμου. Απαραδέκτως στρέφεται η έφεση κατά της Περιφέρειας Αττικής και του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι αυτοί δεν διατέλεσαν αντίδικοι του εκκαλούντος Δήμου στην πρωτόδικη δίκη. Διατάξεις άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, 932 και 300 Α.Κ., ν.2576/1998 (Α’ 25), ν.3463/2006 [Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Α’ 114)]. Ορθή η κρίση του πρωτόδικου Δικαστηρ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΟΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΟΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 105-106 ΕΙΣΝΑΚ   Αριθμός 2210/2023   ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ Α΄   Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6 Νοεμβρίου 2023, με την εξής σύνθεση: Μαρίνα-Ελένη Κωνσταντινίδου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Α΄ Τμήματος, Παρασκευή Μπραΐμη, Μαρίνα-Αλεξάνδρα Τσακάλη, Σύμβουλοι, Χαράλαμπος Κομνηνός, Θεοφανεία Ρίζου Έκαρτ, Πάρεδροι. Γραμματέας η Βασιλική Κατσιώνη.     Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 1323/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.   Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Παρέδρου Χαράλαμπου Κομνηνού.   …….   2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η αναίρεση της 1323/2021 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά το μέρος που με αυτή απορρίφθηκε έφεση των αναιρεσειόντων κατά της 13915/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση έγινε εν μ

Αποζημιώση από πτώση σε λακκούβα,

    Αποζημιώση από πτώση σε λακκούβα, ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου διδάγματα της κοινής πείρας, ανέλεγκτη αναιρετικώς περί των πραγμάτων κρίση. Αριθμός 2209/2023   ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ   ΤΜΗΜΑ Α΄   Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: Άννα Καλογεροπούλου, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύουσα, σε αναπλήρωση της Προέδρου του Τμήματος, που είχε κώλυμα, Άννα Μπόνου, Σουλτάνα Κωνσταντίνου, Σύμβουλοι, Χαρίκλεια Χαραλαμπίδη, Φωτεινή Μπαγέρη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μαρία Κουμουτσάκου.   2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η εξαφάνιση της 1818/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά της 2950/2014 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την πρωτόδικη απόφαση είχε απορριφθεί αγωγή του αναιρεσείοντος, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, (α

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Αντώνη Π. Αργυρού, «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το δικαίωμα αποζημίωσης»

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του Αντώνη Π. Αργυρού,  «ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Το δικαίωμα αποζημίωσης»   Νομική Βιβλιοθήκη, Έκδοση 2η , 2023, Σελίδες 400  «Το Σύνταγμα δεν ανέχεται να παραμένουν αναποζημίωτες ζημίες που κάποιος υφίσταται από ενέργειες οποιουδήποτε κρατικού οργάνου»  Πρόλογος: Λυμπερόπουλος Π., Σκορδάκη Β.  Το πόνημα ενός μαχόμενου δικηγόρου του Αντώνη Αργυρού αποδεικνύεται, το καταστάλαγμα, το απόσταγμα -θα έλεγα- πολύχρονων αναζητήσεων και μακρόχρονης έρευνας και μελέτης, αλλά και αναζητήσεων ως μέλους της Συντακτικής Επιτροπής του Νομικού Βήματος και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε νομικού, εφαρμοστή του δικαίου.   Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου αποτελεί στην πραγματικότητα ένα καινούργιο βιβλίο με 400 σελίδες νέας ύλης, σπάνιας και επίκαιρης νομολογίας, αλλά και προβληματισμού για το μέγα ζήτημα της Αστικής ευθύνης του δημοσίου και της θεμελιώδης σημασία της για το κράτος δικαίου και για την εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας στη δράση της διοίκησης. Η